Vuosipalaute

Taloyhtiöstä toimiva yhteisö

VUOSIPALAUTE

Hyvä hallitus kerää vuosittain:
1. Asukkaiden mielipiteet
2. Huoneistojen viat ja puutteet

Miksi Taloyhtiön Vuosipalaute?

Kehitä taloyhtiötäsi vaivatta!

Kehittävä

Palautteen kerääminen lisää avoimuutta ja luottamusta taloyhtiössä, sekä on osa hyvää hallintotapaa.

Vertaileva

Hallitus saa tietoa taloyhtiön vahvuuksista ja kehityskohteista, myös suhteessa muihin taloyhtiöihin.

Mutkaton

Osakkaat/asukkaat arvostavat mahdollisuutta helppoon palautteenantoon.

Edullinen

Vuosipalautteen kertahinta 97 €
(sis. alv).

Ratkaiseva

Kerättyjen palautteiden perusteella hallitus voi valmistella yhtiökokoukseen päätettäviä toimenpiteitä.

Säännöllinen

Vuosipalaute on oleellinen osa hyvää taloyhtiökulttuuria.

Vuosipalautteen sisältö

Asuminen taloyhtiössä

Tässä osiossa seuraavat kokonaisuudet: viihtyisyys ja arjen toimivuus, kiinteistö ja huolto, hallinto sekä suosittelu.
Avopalautteet keskeisessä roolissa: kaikista kysymyksistä kysytään: 1) mikä asiassa on hyvin (esim. Mitkä asiat luovat turvallisuutta asumiselle taloyhtiössämme?, 2) miten asiaa voisi kehittää (esim. Miten voisimme kehittää turvallisuutta?)

Huoneiston viat ja puutteet

Tässä osiossa pyydetään arvioimaan silmämääräisesti huoneiston teknistä kuntoa erityisesti märkätilojen osalta.
Esimerkiksi kylpyhuoneen osalta arvioidaan viemäreiden toimivuus → jos asukas on havainnut puutteen, häntä pyydetään lyhyesti kuvailemaan asiaa.

RAPORTOINTI

Selkeät, helppolukuiset raportit. Oman taloyhtiön tuloksen rinnalla esitetään vertailuaineisto muihin taloyhtiöihin.

Kun Vuosipalaute toistetaan, tuloksia verrataan edellisen vuoden tuloksiin.

Taloyhtiö saa käyttöönsä kolme raporttia.
1) Hallituksen raportti: kaikki tulokset.
2) Osakkaiden/asukkaiden raportti: numeeriset tulokset, ei avopalautteita.
3) Tekninen raportti ammattilaiselle: huoneistojen teknisten puutteiden listaus.

Toimintamalli

1) Tilauksen jälkeen taloyhtiön yhteyshenkilö saa ohjeet sähköpostitse. Ohjeet sisältävät sähköisen kyselylinkin.
2) Taloyhtiön yhteyshenkilö jakaa vastauslinkin / paperisen kutsukirjeen osakkaille / asukkaille.
3) Osakkaat ja asukkaat saavat 5 viikkoa aikaa vastata kyselyyn, jonka jälkeen kysely sulkeutuu.
4) Vastausajan päättymisen jälkeen taloyhtiön yhteyshenkilö saa viikon sisällä raportit sähköpostitse.

Hinnoittelu

Taloyhtiön vuosipalaute

97 € / kerta (sis. alv)

Tilaa tästä